Saturday, 23 July 2011

Tanker og bønner for Norge - Thoughts and Prayers for Norway

Jeg beklager for mine norske dette har vært oversatt via Google translate. Men på denne vanskelige tiden føler jeg at jeg trenger å snakke med venner i Norge og andre i deres eget språk, så vel som å la mine engelsktalende lesere kjenner mine tanker.

I apologise for my Norwegian this has been translated through Google translate. But at this difficult time I feel I need to speak to friends in Norway and others in their own language, as well as letting my English speaking readers know my thoughts.

Jeg prøver å forstå hva som har foregått i Norge i går. En bilbombe jeg kan forstå, jeg er fra Nord-Irland, er skyting døde på 80 unge mennesker på et politisk camp noe jeg prøver å få hodet mitt rundt: selv om jeg sannsynligvis aldri vil, og sannsynligvis ikke kan komme nær forståelse.

I'm trying to comprehend what has gone on in Norway yesterday. A car bomb I can comprehend, I am from Northern Ireland, the shooting dead of 80 young people at a political camp is something I am trying to get my head around: though I probably never will, and probably cannot get close to understanding

 Den eneste måten jeg kan selv forsøke å tenke på virkningen er å tenke på alle de politisk aktive medlemmer dersom Liberal Youth jeg vet og tenker at kanskje så mye som én av fire av dem ble utryddet i en forferdelig ettermiddag Aktiver. Men selv det er noe som er vanskelig å ta i.

The only way I can even attempt to think of the impact is to think of all the politically active members if Liberal Youth I know and thinking that maybe as much as one in four of them were wiped out in one horrendous afternoon at Activate. But even that is something that is hard to take in. 

Eller kanskje en av sommerens kampanjene jeg har vært på, tenker at et stort antall mennesker på disse lagene var å nyte en ettermiddag i solen og deretter en stor andel av dem blir plutselig visket ut.

 Or maybe one of the summer campaigns I have been on, thinking that a large number of the people on those teams were enjoying an afternoon in the sun and then a large proportion of them being suddenly wiped out.

Jeg skriver dette som jeg lytter til den norske statsminister Jens Stoltenberg gi en andre pressekonferanse denne morgenen er opprivende. Han sier at noen av de nær ham var ofre i bombingen, og at noen av ungdommene på øya var også kjent for ham. Han kan ikke gi ut flere detaljer i øyeblikket, ingen tvil om familiemedlemmer er fortsatt alle til å bli fortalt, så vel som politiet har å gjøre med situasjonen.

 I'm typing this as I listen to the Norwegian Prime Minister Jens Stoltenberg giving a second press conference this morning is harrowing. He says that some of those close to him were victims in the bombing, and that some of the young people on the island were also known to him. He cannot give out more details at the moment, no doubt as family members are still all to be told as well as the police are dealing with the situation.

I går var den mørkeste dagen i norsk historie siden andre verdenskrig. Folket i Storbritannia stod hos dem nå, og ingen tvil om vi vil igjen i dag.

Yesterday was the darkest day in Norwegian history since the Second World War. The people of the UK stood by them now and no doubt we will again today.


Mine tanker og bønner er med alle i Norge på denne tiden. De som har mistet kjære. Men også alle som ikke kan tro dette har skjedd i deres fredelige land.

 My thoughts and prayers are with all in Norway at this time. Those who have lost dear ones. But also everyone who cannot believe this has happened in their peaceful country.

De unge håpet på og jobbe for en lysere fremtid. Alle i verden bør ta opp fakkelen og sikre at vi oppnår at i minnet deres.

Those young people were hoping for and working for a brighter future. Everyone in the world should take up their torch and ensure that we acheive that in their memory. 

2 comments:

 1. Thank you for this very moving post. I was deeply shocked when I heard this morning that over 80 young people had been killed on Utøya. I am going to a very similar event with the Liberal Youth of Sweden next week; these people were people just like me and many of my friends.

  I've linked to your post in the one I've written to try to get my head around what has happened.

  ReplyDelete
 2. "Yesterday was the darkest day in Norwegian history since the Second World War. The people of the UK stood by them now and no doubt we will again today."

  Indeed Norwegians are one of the happiest people on earth and they are resilient. They can always survive and endure this experience.

  Thanks for sharing,
  Cathy@blood pressure tester

  ReplyDelete